Salut social i emocional

“Hem de cuidar la forma en que veiem, sentim i vivim”

El benestar de les persones no es basa únicamente en la salut física-científica. Entendre les nostres emocions, creences i valors, cultivar l’esperit crític, la reflexió, l’amabilitat, la compassió cap a nosaltres i els demés i el respecte per el nostre entorn son necessàries per la nostra salut individual i col·lectiva.

L’Educació per al Desenvolupament i l’Art i la Cultura són eines d’aprenentatge fonamentals cap a la transformació social més equilibrada i saludable. ​

La FFS cerca projectes, compartir sinèrgies i col·laborar en activitats de sensibilització i promoció de la salut emocional i social.

Ja sigui amb projectes de EpD a les escoles per els infants i per a tota la comunitat educativa, amb projectes que ens apropin l’art i la Cultura a la nostra quotidianeitat,  que ens informin i ens sensibilitzin sobre les realitats i desigualtats socials, que ens faci trencar paradigmes i reflexionar, cultivar la compassió i el respecte.

Estem oberts a totes aquelles formes d’expressió i activitats culturals que transmetin i sensibilitzin en valors positius d’igualtat i respecte i estimulin el nostre esperit crític, i que ens facin créixer com a societat responsable.