El nostre model d’acció

Treballem de forma orgànica. És un procés natural de col·laboració entre persones i entitats públiques i privades, amb valors i reptes alineats.

“Apostem per treballar en xarxa com recurs imprescindible per desenvolupar projectes sostenibles i transformadors”.

Prioritzem l’educació i l’apoderament com eina de desenvolupament

Impliquem a les institucions, entitats i organitzacions competents

Treballem d’acord amb els recursos disponibles

Teixim xarxa, compartim capacitats i recursos

Respectem el context sociopolític i cultural

Treballem amb perspectiva de gènere