30 de maig de 2019

La FFS acull un seminari d’autoconsciència i creixement personal

[…]
1 de juny de 2019

La FFS acull als X Premis Rotary Protagonistes del Demà 2019

[…]
5 de juny de 2019

La salut de les Dones se seguirà promovent de forma sostenible en mans d’actors locals

[…]
6 de juny de 2019

Sumem amb la Fira de Teatre de Titelles de Lleida

[…]
6 de juny de 2019

La FFS i la Clínica ILO promouen l’Art i la Cultura per fer Salut

[…]
6 de juny de 2019

Les dones al Senegal diuen si a la seva salut: Je dis oui a mà santé

[…]
6 de juny de 2019

Èxit d’assistència a les jornades sobre els Drets sexuals i reproductius a Lleida

[…]
6 de juny de 2019

Titelles que ens eduquen per una trobada en família.

[…]
6 de juny de 2019

La FFS participa en les AULES CONTRA LA POBRESA a la UdL

[…]
6 de juny de 2019

Els nostres valors ens agermanen: sumem amb les Llars del Seminari

[…]
6 de juny de 2019

Mindfulness i música per commemorar Santa Llúcia

[…]
24 d'octubre de 2019

La salut de les Dones se seguirà promovent de forma sostenible en mans d’actors locals

[…]