CATAL� _CASTELLANO _FRAN�AIS
 

   AJUTS I VOLUNTARIAT

> 01. AJUTS
Nom  
Cognoms  
Correu electrònic  
Direcció  
Localitat  
Codi Postal  
NIF  
Telèfons  
Si us plau, pleni totes les seves dades a efecte de poder emetre el seu certificat de donació que li permeti acollir-se a avantatges fiscals. Les aportacions que vostè faci gaudeixen dels beneficis fiscals establerts per la llei 49/2002 del 23 de desembre de "régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo"
Import que vull donar   Euros
Periodicitat
Forma de pagament
A. Domiciliació bancària (20 dígits) 
B. Per xec o tranferència a nom de la Fundació Ferreruela a:
LA CAIXA 2100 0004 44 0201360797
IBAN ES17 21000004440201360797
SWIFT/BIC CAIXESBBXXX
Qualsevol dubte truqui al telèfon 973 24 53 80 o escrigui a info@fundacioferreruela.com
> 02. VOLUNTARIAT
Necessitem persones que puguin aportar la seva expèriencia i professionalitat. No solament oftalmòlegs, sinó d'altres professionals tant del àmbit sanitari com d'altres: enginyers, mestres, filòlegs, artistes, arquitectes, contractistes, periodistes etc. Tots podem ajudar des de la nostra experiència a les persones més necessitades.
> VULL SER VOLUNTARI
Nom  
Cognoms  
Telèfons  
E-Mail    
Professió  
Experiència professional

Experiència en serveis humanitaris

Puc participar en activitats de

Dr.Fleming, 14 25006 Lleida T+F 973 24 53 80 info@fundacioferreruela.com